Dataset

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Working conditions
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het onderzoek is gehouden onder personen van 15 jaar of ouder, de cijfers over welzijn betreffen de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder. Deze tabel bevat daarom cijfers over het welzijn van de bevolking van Nederland van 18 jaar of ouder in termen van geluk en tevredenheid met het leven en met de financiële situatie. Daarnaast is de mate van zorgen over de financiële toekomst opgenomen. Deze onderwerpen zijn uitgesplitst naar diverse kenmerken met betrekking tot financiën, namelijk de hoogte van het inkomen, de hoogte van het vermogen, de positie in het huishouden, het al dan niet hebben van betaald werk en woningbezit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 augustus 2023: Geen. Dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Welzijn in relatie met financiën 2013-2021. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over verslagjaar 2023 worden halverwege 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85558NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85558NED

Geluk, tevredenheid met het leven en met de financiële situatie Positie in huishouden, hoogte van het inkomen, hoogte van het vermogen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85558NED

Geluk, tevredenheid met het leven en met de financiële situatie Positie in huishouden, hoogte van het inkomen, hoogte van het vermogen