Dataset

Statistiek financiën van Ondernemingen (NFO). Waardes van balans en resultatenrekening van de niet financiële ondernemingen. (01-01-2015 - 01-01-2021)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Economy
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit microdatabestand is samengesteld op basis van de Statistiek Financiën van Kleine Ondernemingen (SFKO), gebaseerd op de vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst, en de gegevens van de Statistiek Financiën van Grote Ondernemingen (SFGO) die gebaseerd is op een directe enquêtering. Het criterium of een onderneming groot of klein is, wordt bepaald door het balanstotaal. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen met een balanstotaal lager dan 40 miljoen euro, dat was 23 miljoen euro voor de jaren 2001 tot en met 2010. Voor de periode 1992 -2000 was dit 25 miljoen gulden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Elk record bevat balans- en resultatenrekeninggegevens van de ondernemingengroep, indien bron SFGO, en bevat derhalve alle informatie over de respectievelijke onderneming. Indien de bron SFKO is kunnen meerdere records voorkomen per ondernemingengroep. De non-respons voor de SFKO-records worden geïmputeerd met T-1 gegevens, indien mogelijk. Voor de resterende non-respons wordt per stratum (SBI samenvoeging) een ophoogfactor bepaald. De non-respons voor de SFGO-records worden geïmputeerd met T-1/T-2/Stratumgemiddelde gegevens. Het bepalen van een ophoogfactor is dus niet van toepassing voor SFGO-records. Vandaar dat in dit bestand alle SFGO-records de ophoogfactor ‘1’ krijgen. De ophoogfactoren worden niet toegepast wanneer alleen naar gegevens van de afzonderlijke ondernemingen wordt gekeken. Om het totaalbeeld van de populatie te verkrijgen, worden de ophoogfactoren van de ondernemingen alleen op alle ondernemingen tegelijk toegepast.

Populatie

De populatie bestaat uit niet-financiële fiscale aangevers, samengesteld uit het bestand van de vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst en de niet-financiële ondernemingengroepen van de SFGO.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108035519c

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier