Dataset

Financiële kengetallen; niet-financiële ondernemingen 2006-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht d.m.v kengetallen in de balansgegevens en resultatenrekeningen van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. Voor de gegevens wordt gebruik gemaakt van de databank "vennootschapsbelasting" van het Ministerie van Financiën. Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd. De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI '08), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2008

Status van de cijfers : definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. Als gevolg van verbeterde inzichten over de indeling van de kengetallen is voortzetting van deze publicatie op de gebruikelijke wijze niet meer mogelijk. Daarom is gestart met een nieuwe tabel.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80394ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80394ned

Rentabiliteit, solvabiliteit, quick en current ratio Bedrijfsomvang, standaard bedrijfsindeling (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80394ned

Rentabiliteit, solvabiliteit, quick en current ratio Bedrijfsomvang, standaard bedrijfsindeling (SBI 2008)