Dataset

Financiële kengetallen; niet-financiële ondernemingen 2006-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft inzicht d.m.v kengetallen in de balansgegevens en resultatenrekeningen van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. Voor de gegevens wordt gebruik gemaakt van de databank "vennootschapsbelasting" van het Ministerie van Financiën. Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd. De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI '08), een hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2008

Status van de cijfers : definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. Als gevolg van verbeterde inzichten over de indeling van de kengetallen is voortzetting van deze publicatie op de gebruikelijke wijze niet meer mogelijk. Daarom is gestart met een nieuwe tabel.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80394ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80394ned

Rentabiliteit, solvabiliteit, quick en current ratio Bedrijfsomvang, standaard bedrijfsindeling (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80394ned

Rentabiliteit, solvabiliteit, quick en current ratio Bedrijfsomvang, standaard bedrijfsindeling (SBI 2008)