Dataset

Wederopbouwgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 11/29/2021 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Restricted
  • Information
  • Data sources
Download metadata (XML/RDF)

Description

Wederopbouw is één van de vijf onderdelen van de Visie Erfgoed en Ruimte. Als onderdeel van het speerpunt wederopbouw zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden geselecteerd als gebieden van nationaal belang. Ze geven met hun karakteristieken inzicht in een belangrijke periode uit de architectuurgeschiedenis. Door de kwaliteit van de stedenbouw, architectuur of landschapsinrichting zijn deze gebieden van nationaal of zelfs internationaal belang.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://services.rce.geovoorziening.nl/www/PreviewWederopbouwgebieden200x150.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Wederopbouwgebieden

OGC:WMS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/wederopbouwgebieden/wms?request=GetCapabilities

accessPoint

Wederopbouwgebieden

OGC:WFS Onbekende licentie

https://services.rce.geovoorziening.nl/wederopbouwgebieden/wfs?request=GetCapabilities

accessPoint