Datasets

386 datasets

 • Traditionele windmolens hebben een groot visueel en ruimtelijk belang. Daarom zijn ze als afzonderlijk object opgenomen. De provincie Zuid-Holland voert een beschermend beleid voor de omgeving van dez...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Traditionele windmolens hebben een groot visueel en ruimtelijk belang. Daarom zijn ze als afzonderlijk object opgenomen. De provincie Zuid-Holland voert een beschermend beleid voor de omgeving van dez...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dit bestand bevat traditionele windmolens zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Gebouwd erfgoed is mede bepalend voor het landschap, de beleving van ruimtelijke kwalite...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
  • Spatial planning
 • Windmolens zijn molens die de bewegingsenergie van de lucht (wind) omzetten in rotatie-energie van de wieken, die vervolgens gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit, het m...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  Cultuurhistorie

  De cultuurhistorische waardenkaart is door de gemeenteraad als beleidskader vastgesteld bij besluit van 18-03-2008. De gemeenteraad heeft bij besluit van 29-11-2022 de cultuurhistorische waardenkaart ...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 09/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  Spuiboezem

  boezem waarin overtollig binnenwater wordt opgehouden om het te gelegener tijd op het buitenwater te spuien.

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/27/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  Zeelandbrug

  brug van bijna 5 km lang tussen Duiveland en Noord-Beveland, gebouwd in 1959-1965.

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Bassin achter een tijhaven. Bij vloed wordt door middel van een sluis water ingelaten, bij laag water worden de sluisdeuren geopend zodat het gesedimenteerde slib de haven weer wordt uitgespoeld.)

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Archeologische kaart voor omgevingsplan provincie Zeeland 2018-2022

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  Werkhaven

  tijdelijk dienstdoende haven voor waterstaatkundige werken; in Zeeland meestal aangelegd voor de herstelwerkzaamheden van na 1953 en/of de Deltawerken.

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation

Filter your results