type-icon

Dataset

Zoeken

393 datasets

 • Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT). Deze dataset bevat de door de Provincie Utrecht beheerdere cultuurhistorische data. Zie ook 'Cultuurhistorische Atlas Provincie Utrec...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • Bodemkaart Walcheren (1947) door Bennema

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • type-icon

  Dataset

  Kanaal

  een gegraven water, dat van het buitenwater is afgesloten door dijken, dammen of sluizen, en dat dient voor de scheepvaart, en/of afwatering. Enkele kanalen in de duingebieden zijn aangelegd i.v.m. de...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Zeeland
 • type-icon

  Dataset

  HISTLAND

  HISTLAND (Historisch landschappelijk informatiesysteem) bevat geografische gegevens over de ontginningsgeschiedenis van het Nederlandse landschap en de mate van verandering van dat landschap.

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Vlakelementen van de cultuurhistoriesche hoofdstructuur voor de provincie Drenthe betreffende geselecteerde veenterpen. Deze zijn geselecteerd uit de Archeologische monumentenkaart (AMK) en dus van ar...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Drenthe
 • Traditionele windmolens hebben een groot visueel en ruimtelijk belang. Daarom zijn ze als afzonderlijk object opgenomen. De provincie Zuid-Holland voert een beschermend beleid voor de omgeving van dez...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Basis voor beleidsontwikkeling voor de Erfgoedlijnen in Zuid-Holland.

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Landbouw
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Bestand met watervlak identiteiten opgenomen in de zogenaamde DNA-kaart. In het cultuurhistorische beleid van de provincie Gelderland ‘Belvoir’ is Gelderland ingedeeld in tien Belvoirgebieden. Ieder g...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Gelderland
 • Digitale cultuurhistorische atlas van de Provincie Utrecht (CHAT), deelgebieden. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, is nog geen data be...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Utrecht
 • type-icon

  Dataset

  Elzenmeet

  hakhoutbosje van elzenstruiken, in rijen langs greppels en omringd met houtwal of sloot.

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
  Data eigenaar: Provincie Zeeland

Filter je resultaten

Status (1)
Taal van de metadata (1)