Dataset

Watersnoodramp 1953: Sporen van de watersnoodramp - diverse herdenkings- en herinneringsroutes en deltawerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In 2015 heeft de erfgoedlijn GO aan Tauw opdracht gegeven om van de relicten, herdenkingstekens, geschenkwoningen en andere objecten et cetera een GIS kaart te maken ‘Sporen van de watersnoodramp’. Deze kaart is ontsloten - en in te zien door het publiek – op de website erfgoedlijnen van Erfgoedhuis: https://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/sporen-van-de-watersnoodramp Op dezelfde pagina is meer info beschikbaar over de ramp op het eiland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3AWATERSNOODRAMP_1953_GO_HERDENKINGEN_LIJN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WATERSNOODRAMP_1953_GO_HERDENKINGEN_LIJN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Watersnoodramp 1953: Sporen van de watersnoodramp - diverse herdenkings- en herinneringsroutes en deltawerken

WATERSNOODRAMP_1953_GO_HERDENKINGEN_LIJN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Watersnoodramp 1953: Sporen van de watersnoodramp - diverse herdenkings- en herinneringsroutes en deltawerken

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Asfaltdijk - deltawerk, Dam - deltawerk, Deltaroute, Fiets - wandelroute - midden, Fiets - wandelroute - oost, Fiets - wandelroute - west, Sluis, Wandelroute Oude Tonge

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Watersnoodramp_1953/MapServer

accessPoint