Dataset

Geschenkwoningen watersnoodramp 1953

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Nog aanwezige geschenkwoningen (houten) welke geschonken zijn na watersnoodramp 1953 door diverse landen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/chs/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=chs%3Ageocmd_gskwnn_53pnt&bbox=37809.9765625%2C400296.9375%2C113721.59375%2C429857.4375&width=768&height=330&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geocmd_gskwnn_53pnt

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/chs/wms?request=GetCapabilities

Geschenkwoningen watersnoodramp 1953

geocmd_gskwnn_53pnt

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/chs/wfs?request=GetCapabilities

Geschenkwoningen watersnoodramp 1953

Downloads

Link naar publicatie "Geschenkwoningen watersnoodramp 1953"

ZIP CC-0 (1.0)

Publicatie "Geschenkwoningen watersnoodramp 1953"