Dataset

Rijksmonumentale boerderijen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Updated 05/02/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In de dataset 'Rijksmonumentale boerderijen' zitten meer dan 6600 boerderijen die beschermd zijn als rijksmonument. Het gaat om het hoofdgebouw van het (voormalige) agrarische bedrijf. Soms gaat het om boerderijen die onderdeel uitmaken van een landgoederencomplex.

64 van deze boerderijen zijn geselecteerd als kenmerkend voorbeeld voor een boerderij-type voor die streek of regio. Van deze voorbeeldboerderijen zijn fotolinks en een omschrijving van het boerderij-type opgenomen. Met een alternatieve style kunnen deze voorbeelden worden getoond.

De kaart is gebaseerd op het Monumentenregister dat in beheer is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor de selectie is gebruik gemaakt van verschillende gegevens uit het register, zoals de oorspronkelijke functie, de omschrijving of informatie over het monumentencomplex.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/9941a8b9-da45-4cb2-b49e-df42362293d7/attachments/rijksmonumentale_boerderijen.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Boerderijen

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?request=GetCapabilities

Rijksmonumentale boerderijen

landschapsatlas:Boerderijen

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?request=GetCapabilities

Rijksmonumentale boerderijen