Dataset

Rijksmonumenten

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 10-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Puntlocaties en contouren van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens zijn ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en worden elke nacht geactualiseerd. Een monument dat is ingeschreven in dit register heeft de beschermde status. Als de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet is afgerond dan heeft het een voorbeschermde status. Het onderscheid tussen gebouwde en archeologische rijksmonumenten kan worden gemaakt m.b.v. de waarden van het veld aard_monument, namelijk resp. onroerend gebouwd en archeologisch.

Bestemmingspagina: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/rijksmonumentenregister

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wms?service=WMS&request=GetMap&version=1.3.0&layers=rijksmonumentpunten,rijksmonumentcontouren&styles=Categorie_en_juridische_status_rijksmonumentpunten,Rijksmonumentdico_aard&CRS=EPSG:28992&format=image/png&height=150&width=200&bbox=52780,391090,53080,391315
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

rijksmonumentpunten

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

rijksmonumentcontouren

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

rijksmonumentpunten

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint

rijksmonumentcontouren

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://data.geo.cultureelerfgoed.nl/openbaar/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint