Datasets

110 datasets

 • Inhoud: Alle gemeentelijke monumenten (zowel Archeologische als gebouwde monumenten) Updatefrequentie: Bron: gemeente Groningen Extra informatie: Naast de shape-file's en JSON-files van de gemeentelij...

  Data eigenaar: Groningen (Gemeente)
  Bijgewerkt: 08-03-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Traditionele windmolens hebben een groot visueel en ruimtelijk belang. Daarom zijn ze als afzonderlijk object opgenomen. De provincie Zuid-Holland voert een beschermend beleid voor de omgeving van dez...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-12-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Traditionele windmolens hebben een groot visueel en ruimtelijk belang. Daarom zijn ze als afzonderlijk object opgenomen. De provincie Zuid-Holland voert een beschermend beleid voor de omgeving van dez...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-12-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van kracht geworden. De primaire verantwoordelijkheid voor het archeologisch erfgoed is gedecentraliseerd en ligt nu op gemeent...

  Data eigenaar: Haarlem (Gemeente)
  Bijgewerkt: 06-04-2022
  Thema:
  • Cultuur
  • Bouwen en verbouwen
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
 • Archeologische monumenten. Vanaf de vroegste prehistorie tot de tegenwoordige tijd hebben de bewoners hun sporen in de bodem van Overijssel achtergelaten. Dit bodemarchief is een belangrijke en voor d...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 27-05-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Rijksmonumenten

  Puntlocaties en contouren van monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens zijn ontleend aan het Rij...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-05-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. De Geomorfolo...

  Data eigenaar: Wageningen UR (Overig)
  Bijgewerkt: 03-05-2023
  Thema:
  • Bodem
 • In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de ...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 15-04-2023
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • In het door provinciale staten vastgestelde Streekplan Drenthe, 27 juni 1990, zijn op kaart B 9.1 onderdeel zeer belangrijke archeologische eenheden als aandachtsgebied aangegeven. De archeologische e...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • In het Provinciaal Milieubeleidsplan, vastgesteld in 1995, zijn op kaart 3 de belangrijke archeologische objecten aangegeven.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 07-04-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid

Filter je resultaten