Dataset

Rijksmonumenten (INSPIRE geharmoniseerd)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Beperkt
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

In deze dataset zijn de gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens in de dataset zijn conform INSPIRE geharmoniseerd en ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bestemmingspagina: https://cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/kennis/voorbeelden/rijksmonumentenregister

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: http://services.rce.geovoorziening.nl/www/PreviewRijksmonumentenKlein200x150.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

PS.ProtectedSite

OGC:WMS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wms/v1_0?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

ps-ch:rce_inspire_points

OGC:WFS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint

ps-ch:rce_inspire_polygons

OGC:WFS Onbekende licentie

https://service.pdok.nl/rce/ps-ch/wfs/v1_0?request=GetCapabilities&service=WFS

accessPoint