Dataset

Rijksmonumentale sluizen en stuwen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
Bijgewerkt 02-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaart rijksmonumentale sluizen en stuwen toont watergerelateerde kunstwerken die beschermd zijn als rijksmonument. Een puntlocatie kan een enkele sluis of stuw zijn, of een sluizen- en stuwcomplex. Niet alle kunstwerken zijn nog in gebruik als waterkering. De kaart bevat ook veel (historische) sluizen en stuwen die onderdeel zijn van een verdedigingswerk, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De kaart is gebaseerd op het Monumentenregister dat in beheer is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanuit de kaart kan worden doorgeklikt naar het Monumentenregister waar meer informatie te vinden is over het monument.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-BY (4.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/a737c092-e1f3-406f-a319-d99ed2a9bc30/attachments/rijksmonumentale_sluizen_stuwen.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

sluizen_stuwen

OGC:WMS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wms?request=GetCapabilities

rijksmonumentale sluizen en stuwen

landschapsatlas:sluizen_stuwen

OGC:WFS CC-BY (4.0)

https://services.rce.geovoorziening.nl/landschapsatlas/wfs?request=GetCapabilities

rijksmonumentale sluizen en stuwen