Dataset

Kwetsbaarheid rijksmonumenten voor klimaatverandering - diverse thema's

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 03-08-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze dataset bevat het resultaat van risicoanalyses over de kwetsbaarheid van rijksmonumenten voor diverse onderwerpen rondom klimaatverandering. De rijksmonumenten zijn over (raster) kaartlagen gelegd en de betreffende risico klassen meegegeven. De behandelde onderwerpen zijn:

  • Overstromingsrisico: risico voor overstromingsschade van buitendijkse rijksmonumenten.
  • Bodemdaling: risico van rijksmonumenten voor bodemdaling.
  • Droogte en verzilting:
    • Risico voor droogte van groen/blauw erfgoed op basis van de gemiddelde laagste grondwaterstand in 2050.
    • Risico voor verzilting van groen/blauw erfgoed op basis van hoogte brak grondwater.
  • Wateroverlast door hevige neerslag: risico voor wateroverlast na kortdurige hevige neerslag van meer dan 140mm.

Per onderwerp zijn klassen in kwetsbaarheid vastgesteld, beoordeeld op basis van de waardes die de (raster) kaartlagen meegeven.

De gegevens zijn verwerkt in een viewer.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3AKWETSBAARHEID_RIJKSMONUMENTEN_VOOR_KLIMAATVERANDERING_THEMA_DIVERS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

KWETSBAARHEID_RIJKSMONUMENTEN_VOOR_KLIMAATVERANDERING_THEMA_DIVERS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

KWETSBAARHEID_RIJKSMONUMENTEN_VOOR_KLIMAATVERANDERING_THEMA_DIVERS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Klimaatadaptatie en Cultureel Erfgoed - Rijksmonumenten Diverse Criteria

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuur_Klimaatadaptatie_Cultureel_Erfgoed/MapServer

accessPoint