Datasets

14 datasets

 • Registratie van alle Gebouwen en Adressen in de gemeente Eindhoven (BAG). Na een nieuw adres aanvraag of een bouwvergunning wordt een object binnen 6 maanden ingemeten. Data bevat identificatienummer,...

  Data owner: Eindhoven (Gemeente)
  Updated: 08/10/2023 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Panden (uit de BAG) die sinds 2012 zijn ontstaan of gemuteerd. Bij deze analyse is een mutatietypering per verblijfsobject aangegeven, dit kan nieuwbouw, sloop of overige toevoeging/onttrekking zijn. ...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Panden (uit de BAG) in provincie Zuid-Holland, verrijkt met adresgegevens, bouwperioden en pandfuncties.

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De BAG terugmeldingenservice bevat alle recente meldingen op informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) waarover twijfel bestaat. De service toont de locatie, inhoud en status van d...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 06/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterd...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
 • Dataset

  BAG

  De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met ee...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers (Rijk)
  Updated: 05/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Organisation and policy
 • De basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) bevat gegevens over Panden, Verblijfsobjecten, Standplaatsen en Ligplaatsen en de bijbehorende Adressen (nummeraanduidingen) , Woonplaatsen en het vastst...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 11/04/2022 - 00:00
  Theme:
  • Governance
 • Op de kaart met funderingsgegevens vindt u informatie over onderzochte woningen, de kwaliteitsklasse uit funderingsonderzoek en of de funderingen van deze woningen hersteld zijn. Ook ziet u of een won...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/28/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Op de kaart met funderingsgegevens vindt u informatie over onderzochte woningen, de kwaliteitsklasse uit funderingsonderzoek en of de funderingen van deze woningen hersteld zijn. Ook ziet u of een won...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/28/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Dataset

  BAG panden

  Panden binnen de BAG. Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afslu...

  Data owner: Gemeente Zaanstad (Gemeente)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy