Datasets

7 datasets

 • Inventarisatie van historische bouwkunst. Met historische bouwkunst worden 'onroerende zaken' bedoeld. Voorbeelden zijn: boerderijen, woonhuizen, fabrieken, molens, kerken en kastelen. Maar ook: brugg...

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 08/22/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De registratie monumenten bevat alle rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten in Amsterdam. De Erfgoedverordening Amsterdam (2015) beschermt de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Amsterd...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 06/02/2023 - 00:00
  Theme:
  • Governance
  • Economy
  • Housing
  • Space and infrastructure
 • Dit bestand bevat de resultaten van de inventarisatie van de jongere bouwkunst in de provincie Fryslân. De gegevens zijn verzameld tijdens het Monumenten Inventarisatieproject (MIP), uitgevoerd tussen...

  Data owner: Fryslan (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Het project B02037.000058 Wederopbouwwijken CHK Fryslân bestaat uit een (geo)database met daarin de verzamelde historische informatie over de ingetekende wijken gebouwd in de periode 1930-1970 in de p...

  Data owner: Fryslan (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
  • Spatial planning
 • Onder Delfts Rood worden verstaan vooral woningen - in paartjes, rijtjes of groepjes - maar ook andere onderkomens zoals scholen en kerken, die allemaal kort na de oorlog gebouwd zijn (vooral tussen 1...

  Data owner: Fryslan (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De waarderingskaart voor de AUP-gebieden (Algemeen Uitbreidingsplan) geeft inzage in de stedenbouwkundige en architectonische waardering van alle panden uit de periode 1935-1965. Aan ieder pand is een...

  Data owner: Gemeente Amsterdam (Gemeente)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • Het Monumentenregister bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis.

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 08/31/2020 - 00:00
  Theme:
  • Culture