Dataset

Historische Bouwkunst - Cultuur historische waardenkaart (CHW)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant
Bijgewerkt 11/04/2021
License Geen open licentie
Publicity level Restricted
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Inventarisatie van historische bouwkunst. Met historische bouwkunst worden 'onroerende zaken' bedoeld. Voorbeelden zijn: boerderijen, woonhuizen, fabrieken, molens, kerken en kastelen. Maar ook: bruggen, grenspalen, standbeelden, etc. De Cultuurhistorische Waardenkaart is op 26 september 2006 definitief vastgesteld door GS van Noord-Brabant.


Als criteria voor opname op de Cultuurhistorische waardenkaart zijn gebruikt de wetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis, schoonheid, en ouderdom. Voor het criterium ouderdom is aansluiting gezocht op de termijn van 50 jaar, die ook in de Monumentenwet is opgenomen.

Contactinformatie
Naam: Provincie Noord-Brabant
Email: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl

Webservice

Historische_bouwkunst

Webservice OGC:WMS Geen open licentie

https://atlas.brabant.nl/arcgis/services/pgr_t01_cultuur/MapServer/WmsServer

OGC:WMS

pgr_t01_cultuur:Historische_bouwkunst

Webservice OGC:WFS Geen open licentie

https://atlas.brabant.nl/arcgis/services/pgr_t01_cultuur/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Download

gml

Download ZIP Geen open licentie

download

geojson

Download ZIP Geen open licentie

download

shapes

Download ZIP Geen open licentie

download

geopackage

Download ZIP Geen open licentie

download