Dataset

Cultuurhistorische waardenkaart 2010, Cultuurhistorische Landschappen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant
Updated 22/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

De Cultuurhistorische Landschappen zijn gebieden met concentraties van samenhangende cultuurhistorische kenmerken en waarden. De Cultuurhistorische Landschappen zijn gebieden die representatief zijn voor de agrarische cultuurlandschappen van zand, klei en verdwenen veen, maar ook voor de landschappen gevormd door waterbeheersing en defensie, zoals overlaten en waterlinies.

Contactinformatie
Name: Provincie Noord-Brabant
Email: geo@brabant.nl
Website: http://www.brabant.nl

Webservice

pgr_t01_cultuur:Cultuurhistorische_landschappen

Webservice OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://atlas.brabant.nl/ArcGIS/services/pgr_t01_cultuur/MapServer/WFSServer

OGC:WFS

Cultuurhistorische_landschappen

Webservice OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://atlas.brabant.nl/arcgis/services/pgr_t01_cultuur/MapServer/WmsServer

OGC:WMS