Dataset

Cultuurhistorische Kaart (CHK2) - Delfts Rood

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Fryslan
Bijgewerkt 10/05/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Onder Delfts Rood worden verstaan vooral woningen - in paartjes, rijtjes of groepjes - maar ook andere onderkomens zoals scholen en kerken, die allemaal kort na de oorlog gebouwd zijn (vooral tussen 1947 en 1952), van rode baksteen. Nu de huizen in veel gevallen niet meer voldoen aan de moderne eisen, dreigt een flink deel te verdwijnen. De kaart toont de locatie van dit type bebouwing in Fryslan.

Contactinformatie
Naam: GIS, provincie Fryslân
Email: provincie@fryslan.frl
Website: https://www.fryslan.frl
Phonenumber: 058-2925925

Webservice

Delfts Rood

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/services/ProvinciaalGeoRegister/PGR2/MapServer/WMSServer?

Delfts Rood

Delfts_Rood

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geoportaal.fryslan.nl/arcgis/services/ProvinciaalGeoRegister/PGR2/MapServer/WFSServer?

Delfts Rood