Datasets

139 datasets

 • Nederland is opgedeeld in hexagonen. Ieder hexagon biedt ruimte aan één gemiddeld formaat windturbine (50 tot 90m diameter), 1,4 kleine windturbines (kleiner dan 50m diameter), of 0,7 grote windturbin...

  Data owner: Over Morgen B.V. (Overig)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • De dataset 'weidemolens en windmotoren' bevat de landsdekkende kartering van deze typen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen in de database van www.molendatabase.net. Alle...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Hoofdbuisleidingen voor gastransport (bestaand of gepland). Streekplan Drenthe, kaart A.5.7.

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Organisation and policy
 • Deze dataset laat de mate van openheid zien in 3 UNESCO-Werelderfgoederen in Nederland: Droogmakerij de Beemster, de Hollandse Waterlinies (uitsluitend voor het gebied waar de zogenaamde Kringenwet go...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 03/08/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • Dataset

  Hertenkampen

  De dataset hertenkampen bevat ruim 250 locaties van hertenkampen. Een hertenkamp is een kunstmatig afgescheiden terrein met voorzieningen, waardoor herten er lange tijd kunnen verblijven. Hertenkampen...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 02/22/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Deze dataset omvat de Nederlandse "provinciale wegen" (wegen met N-nummer), zoals deze aangelegd (vooral sinds begin 19e eeuw) en nog steeds in gebruik zijn in het wegennet (en het beheer in handen is...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 01/10/2023 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Dataset

  Molens

  De dataset 'molens' bevat de landsdekkende kartering van 'klassieke' molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen. Alleen de bestaande molens of nog zichtbare molenrestanten zijn ...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • De Basiskaart Aardkundig Waarden 2006 geeft een landelijk overzicht van gebieden die als aardkundig waardevol zijn aangemerkt tot 2006. Het gaat hierbij om landvormen, bodems, of een typische geologie...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 12/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Autosnelwegen

  Deze dataset omvat de Nederlandse autosnelwegen ofwel rijkswegen, aangelegd tussen 1937 (deel A12) en heden. Per (deel van een) traject tussen knooppunten is de aanlegdatum en het aanlegjaar opgenomen...

  Data owner: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Updated: 11/11/2022 - 00:00
  Theme:
  • Culture and recreation
 • Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe SNL-regeling (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) voor natuur-agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Op basis van deze regeling heeft de provincie Drenthe...

  Data owner: Drenthe (Provincie)
  Updated: 11/10/2022 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results