Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Erfgoedlijnen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 05/03/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Spatial planning
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Basis voor beleidsontwikkeling voor de Erfgoedlijnen in Zuid-Holland. De cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland geeft een overzicht van cultuurhistorische kenmerken en waarden in deze provincie. Het is een overzicht op hoofdlijnen en een onderlegger voor het provinciaal erfgoedbeleid.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_ERFGOEDLIJN_HOOFDSTRUCTUUR&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_ERFGOEDLIJN_HOOFDSTRUCTUUR

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Erfgoedlijnen

CHS_ERFGOEDLIJN_HOOFDSTRUCTUUR

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Erfgoedlijnen

Data schemes

CHS_ERFGOEDLIJN_HOOFDSTRUCTUUR feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name BRON nvarchar type Bron van het gegeven
name KENMERK nvarchar type Eigenschappen of voorkomen
name Erfgoedlij nvarchar type Soort erfgoedlijn
name NAAM nvarchar type Naam van het element (indien bekend)
name Toelichtin nvarchar type Eventuele opmerkingen

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Atlantikwall Hoofdstructuur, Atlantikwall Hoofdstructuur, Atlantikwall Hoofdstructuur, De Limes Hoofdstructuur, De Limes Hoofdstructuur, De Limes Hoofdstructuur, Erfgoedlijn hoofdstructuur, Erfgoedlijn hoofdstructuur, Historisch Haringvliet Hoofdstructuur, Historisch Haringvliet Hoofdstructuur, Historisch Haringvliet Hoofdstructuur, Landgoederenzone Hoofdstructuur, Landgoederenzone Hoofdstructuur, Landgoederenzone Hoofdstructuur, Oude Hollandse Waterlinie Hoofdstructuur, Oude Hollandse Waterlinie Hoofdstructuur, Oude Hollandse Waterlinie Hoofdstructuur, Trekvaarten Hoofdstructuur, Trekvaarten Hoofdstructuur, Trekvaarten Hoofdstructuur, Waterdriehoek Hoofdstructuur, Waterdriehoek Hoofdstructuur, Waterdriehoek Hoofdstructuur

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Beleid/MapServer

accessPoint