Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Historische moestuinen op landgoederen (erfgoedlijn)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Op deze kaart is zichtbaar waar in de Landgoederenzone nog moestuinen, of onderdelen hiervan (zoals tuin- of fruitmuren en koude bakken) aanwezig zijn. Veel van de moestuinen op de buitenplaatsen worden nog deels omsloten door fruitmuren, waartegen leifruit extra goed groeide als gevolg van de warmte van de zon op de muur. Bijzonder is het grote aantal experimentele fruitmuren in de Landgoederenzone, die veelal zijn gebouwd in de 18de eeuw. Rechte tuinmuren vinden we op veel meer plaatsen en zijn tot veel recenter datum regelmatig aangelegd.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_HISTORISCHE_MOESTUINEN_LANDGOEDEREN_ERFGOEDLIJN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_HISTORISCHE_MOESTUINEN_LANDGOEDEREN_ERFGOEDLIJN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Historische moestuinen op landgoederen (erfgoedlijn)

CHS_HISTORISCHE_MOESTUINEN_LANDGOEDEREN_ERFGOEDLIJN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Historische moestuinen op landgoederen (erfgoedlijn)

Data schemes

CHS_HISTORISCHE_MOESTUINEN_LANDGOEDEREN_ERFGOEDLIJN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Postal nvarchar type Postcode
name Plaatsnaam nvarchar type Plaatsnaam
name Straat nvarchar type Straat
name Huisnr numeric type Huisnummer
name Toev nvarchar type Toevoeging
name Naam nvarchar type Naam
name moestuin nvarchar type Status moestuin
name toegankelijkheid nvarchar type Toegankelijkheid

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Historische moestuinen op landgoederen in erfgoedlijn , Toegankelijkheid historische moestuinen op landgoederen in erfgoedlijn

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Landschap/MapServer

accessPoint