Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Verloopcontouren Erfgoedlijnen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/17/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Agriculture
  • Spatial planning
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Zonering per soort erfgoedlijn.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_ERFGOEDLIJN_VERLOOPCONTOUREN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_ERFGOEDLIJN_VERLOOPCONTOUREN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

CHS_ERFGOEDLIJN_VERLOOPCONTOUREN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

CHS_ERFGOEDLIJN_VERLOOPCONTOUREN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Erfgoedzon nvarchar type Soort erfgoedlijn
name distance numeric type Invloed van de erfgoedlijn, grotere waarde is een kleinere invloed.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Atlantikwall Verloopcontouren, Atlantikwall Verloopcontouren, Atlantikwall Verloopcontouren, Atlantikwall Verloopcontouren, De Limes Verloopcontouren, De Limes Verloopcontouren, De Limes Verloopcontouren, De Limes Verloopcontouren, Erfgoedlijnen invloedzones, Erfgoedlijnen invloedzones, Historisch Haringvliet Verloopcontouren, Historisch Haringvliet Verloopcontouren, Historisch Haringvliet Verloopcontouren, Historisch Haringvliet Verloopcontouren, Landgoederenzone Verloopcontouren, Landgoederenzone Verloopcontouren, Landgoederenzone Verloopcontouren, Landgoederenzone Verloopcontouren, Oude Hollandse Waterlinie Verloopcontouren, Oude Hollandse Waterlinie Verloopcontouren, Oude Hollandse Waterlinie Verloopcontouren, Oude Hollandse Waterlinie Verloopcontouren, Trekvaarten Verloopcontouren, Trekvaarten Verloopcontouren, Trekvaarten Verloopcontouren, Trekvaarten Verloopcontouren, Waterdriehoek Verloopcontouren, Waterdriehoek Verloopcontouren, Waterdriehoek Verloopcontouren, Waterdriehoek Verloopcontouren

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Beleid/MapServer

accessPoint