Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Scheepsrestanten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hier zijn de bij ons bekende wrakken en wrak-onderdelen opgenomen t.b.v de Cultuurhistorische atlas.

Landing page: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_2015_ARCHEOLOGIE_SCHEEPSRESTANTEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_2015_ARCHEOLOGIE_SCHEEPSRESTANTEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Scheepsrestanten

CHS_2015_ARCHEOLOGIE_SCHEEPSRESTANTEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Scheepsrestanten

Data schemes

CHS_2015_ARCHEOLOGIE_SCHEEPSRESTANTEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description legend
name GEMEENTE nvarchar

Legend

type
name BEGIN_PERIODE nvarchar

Legend

: BRONSTIJD LAAT 1100 - 800 VOOR CHR

: IJZERTIJD VROEG 800 - 500 VOOR CHR

: MIDDELEEUWEN LAAT 1050 - 1500 NA CHR

: MIDDELEEUWEN LAAT A 1050 - 1250 NA CHR

: MIDDELEEUWEN LAAT B 1250 - 1500 NA CHR

: NIEUWE TIJD 1500 NA CHR - HEDEN

: NIEUWE TIJD A 1500 - 1650 NA CHR

: NIEUWE TIJD B 1650 - 1850 NA CHR

: NIEUWE TIJD C 1850 NA CHR - HEDEN

: ROMEINSE TIJD 12 VOOR CHR - 450 NA CHR

: ROMEINSE TIJD MIDDEN 70 - 270 NA CHR

: ROMEINSE TIJD MIDDEN B 150 - 270 NA CHR

: MIDDELEEUWEN VROEG B 525 - 725 NA CHR

: MIDDELEEUWEN VROEG C 725 - 900 NA CHR

: MIDDELEEUWEN VROEG D 900 - 1050 NA CHR

: Onbekend

type Begin periode
name EIND_PERIODE nvarchar

Legend

type Einde periode - zie 'begin periode' voor beschrijving codes
name WAARNEMING nvarchar

Legend

type Nummer van de waarneming
name AANTAL numeric

Legend

type Aantal
name TOESTAND nvarchar

Legend

: Compleet

: Fragment

: Onbekend

type Toestand
name MATERIAAL nvarchar

Legend

: Metaal / ijzer

: ORGANISCH, PLANTAARDIG, HOUT / HOUTSKOOL

: ORGANISCH

type
name ALG_CODE nvarchar

Legend

type Algemene codering van de het restant
name SPEC_CODE nvarchar

Legend

type Specifieke codering van de het restant
name TOELICHTING nvarchar

Legend

type Beschrijving van get restant
name X numeric

Legend

type
name Y numeric

Legend

type

Click on a for more information about the type.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Scheepsrestanten, Scheepsrestanten

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Archeologie/MapServer

accessPoint