Dataset

Omgevingsverordening, Vaarwegen en Scheepsvaartklasse

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Noord-Brabant (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Water
  • Transport
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Bestand met vaarwegvakken en scheepvaartklassen binnen de provincie Noord-Brabant die aangemerkt zijn als provinciale vaarweg, grotendeels gebaseerd op de Top10NL. Hier wordt het beheer namens de provincie uitgevoerd door waterschap Brabantse Delta. Daarnaast bevat het bestand ook vlakken met havens/wateren binnen met name het stedelijk gebied waarvoor in de Omgevingsverordening het beheer bij de gemeente is gelegd. Deze vormen geen onderdeel van de provinciale vaarwegen waarvan het beheer namens de provincie uitgevoerd door waterschap Brabantse Delta.

Landing page: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

geojson bestand

ZIP Onbekende licentie

download

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download