Dataset

Mijnbouwregeling bijlage 4, scheepvaart

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 12/16/2022 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Transport
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Restrictiegebieden waarin geen mijnbouw of windturbineparken activiteiten op het Nederlands Continentaal Plat plaats mogen vinden, zoals deze zijn opgenomen in de Mijnbouwregeling 2014. Gepubliceerd in Staatscourant nummer 4928, van 22 februari 2014. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 februari 2014, nr. WJZ/13208613, tot wijziging van de Mijnbouwregeling. Bronvermelding: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, aanspreekpunt Rijkswaterstaat Zee en Delta ETRS89, UTM zone 31 N

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/57abd11f-8a42-4f18-a168-dcb4b4683677/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

mijnbouwregeling

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/mijnbouwregeling/MapServer

ArcGIS MapService

mijnbouwregeling

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/mijnbouwregeling/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

mijnbouwregeling_bijlage_4_scheepvaart

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/mijnbouwregeling/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

mijnbouwregeling:mijnbouwregeling_bijlage_4_scheepvaart

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/mijnbouwregeling/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads