Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Jaagpaden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/24/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Culture and recreation
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Een jaagpad of trekpad is een (onverhard) pad langs een trekvaart dat werd gebruikt om trekschuiten vooruit te trekken. In de 18e en 19e eeuw werden tussen oude Hollandse steden trekvaarten aangelegd. Naast de trekvaart werd een jaagpad aangelegd. Het voorttrekken van schuiten op deze paden werd jagen genoemd. Gewoonlijk werd gejaagd door een paard met begeleider, maar soms gebeurde het ook met menskracht.

De belangrijkste trekvaarten, inclusief ernaast gelegen jaagpaden, in Zuid-Holland zijn: Leiden-Utrecht (anno 1664) Gouda- Amsterdam (anno 1658) Trekvaart Haarlem – Leiden (anno 1657) Vliet (anno 1637/1638) Schie (anno 1636) Delflandse trekvaarten (anno 1645)

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_JAAGPADEN_ZUID_HOLLAND&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_JAAGPADEN_ZUID_HOLLAND

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Jaagpaden

CHS_JAAGPADEN_ZUID_HOLLAND

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Jaagpaden

Data schemes

CHS_JAAGPADEN_ZUID_HOLLAND feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name traject nvarchar type Traject van het Jaagpad
name bron nvarchar type Bron van de data

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Jaagpaden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Landschap/MapServer

accessPoint