Dataset

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Erfgoedlijnen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Landbouw
  • Ruimtelijke ordening
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Basis voor beleidsontwikkeling voor de Erfgoedlijnen in Zuid-Holland. De cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland geeft een overzicht van cultuurhistorische kenmerken en waarden in deze provincie. Het is een overzicht op hoofdlijnen en een onderlegger voor het provinciaal erfgoedbeleid.

Bestemmingspagina: http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=cultuur%3ACHS_ERFGOEDLIJN_HOOFDSTRUCTUUR&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

CHS_ERFGOEDLIJN_HOOFDSTRUCTUUR

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Erfgoedlijnen

CHS_ERFGOEDLIJN_HOOFDSTRUCTUUR

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/cultuur/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Cultuurhistorische Hoofdstructuur: Erfgoedlijnen

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Atlantikwall Hoofdstructuur, Atlantikwall Hoofdstructuur, Atlantikwall Hoofdstructuur, Atlantikwall Hoofdstructuur, De Limes Hoofdstructuur, De Limes Hoofdstructuur, De Limes Hoofdstructuur, De Limes Hoofdstructuur, Erfgoedlijn hoofdstructuur, Erfgoedlijn hoofdstructuur, Historisch Haringvliet Hoofdstructuur, Historisch Haringvliet Hoofdstructuur, Historisch Haringvliet Hoofdstructuur, Historisch Haringvliet Hoofdstructuur, Landgoederenzone Hoofdstructuur, Landgoederenzone Hoofdstructuur, Landgoederenzone Hoofdstructuur, Landgoederenzone Hoofdstructuur, Landgoederenzones, Oude Hollandse Waterlinie Hoofdstructuur, Oude Hollandse Waterlinie Hoofdstructuur, Oude Hollandse Waterlinie Hoofdstructuur, Oude Hollandse Waterlinie Hoofdstructuur, Trekvaarten Hoofdstructuur, Trekvaarten Hoofdstructuur, Trekvaarten Hoofdstructuur, Trekvaarten Hoofdstructuur, Waterdriehoek Hoofdstructuur, Waterdriehoek Hoofdstructuur, Waterdriehoek Hoofdstructuur, Waterdriehoek Hoofdstructuur

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Cultuur/Cultuurhistorie_Beleid/MapServer

accessPoint