Datasets

151 datasets

 • Nederland is opgedeeld in hexagonen. Ieder hexagon biedt ruimte aan één gemiddeld formaat windturbine (50 tot 90m diameter), 1,4 kleine windturbines (kleiner dan 50m diameter), of 0,7 grote windturbin...

  Data eigenaar: Over Morgen B.V. (Overig)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De dataset 'weidemolens en windmotoren' bevat de landsdekkende kartering van deze typen molens volgens de gegevens van de Vereniging De Hollandsche Molen in de database van www.molendatabase.net. Alle...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • Hoofdbuisleidingen voor gastransport (bestaand of gepland). Streekplan Drenthe, kaart A.5.7.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • De Nulmeting op Kaart 2007 (NOK2007) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2007. Het betreft realisatie van de...

  Data eigenaar: Ministerie van Economische Zaken (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Begrenzing Het Buijtenland van Rhoon. Hoort bij de Uitwerkingsovereenkomst750ha (UWO) van de Planologische Kernbeslissing (PKB) behorend bij het project Mainport Rotterdam (PMR) uit 2000. Begrenzing i...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Treinstations

  De dataset treinstations is landsdekkend en bevat alle bestaande en verdwenen treinstations in Nederland, zoals ze sinds 1839 in gebruik waren en/of zijn voor het vervoer van personen. De dataset beva...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 29-07-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • De dataset haltes metro en sneltram is landsdekkend en bevat alle 187 bestaande haltes voor metro en sneltram, zoals deze in Nederland sinds 1968 in gebruik zijn.

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 29-07-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • De Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het CBS hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten op een overzichtelijke wijze - letterlijk - in kaart te brengen. Het CBS w...

  Data eigenaar: Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
  Bijgewerkt: 19-07-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Dataset

  Begraafplaatsen

  De dataset "Begraafplaatsen" is het resultaat van een jarenlange inventarisatie door het Bureau Funeraire Adviezen in samenwerking met Bureau Funeralia. Alle thans bekende begraafplaatsen zijn in de d...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 07-06-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie
 • De dataset bruinkoolgroeves toont de negen bruinkoolgroeves (dagbouw) die Nederland heeft gekend. In de 20e eeuw vond bruinkoolwinning op bescheiden schaal plaats in Nederland. Getriggerd door de hoge...

  Data eigenaar: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijk)
  Bijgewerkt: 06-06-2023
  Thema:
  • Cultuur en recreatie

Filter je resultaten