Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Verblijfsobjecten binnen winkelgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Verblijfsobjecten (uit de BAG) die zich binnen winkelgebieden bevinden in de provincie Zuid-Holland. (Bron winkelgebieden: Locatus).

Landing page: https://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen--bag-#panel-4-downloadable-files

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABAG_VERBLIJFSOBJECTEN_WINKELGEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BAG_VERBLIJFSOBJECTEN_WINKELGEBIEDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Verblijfsobjecten binnen winkelgebieden

BAG_VERBLIJFSOBJECTEN_WINKELGEBIEDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Verblijfsobjecten binnen winkelgebieden

Data schemes

BAG_VERBLIJFSOBJECTEN_WINKELGEBIEDEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name versieidentificatie nvarchar type
name identificatie nvarchar type BAG-identificatie
name officieel nvarchar type
name oppervlakte int type Oppervlakte verblijfsobject in m2
name status nvarchar type Status in BAG
name documentnummer nvarchar type Documentnummer in BAG
name aanduidinginonderzoek nvarchar type
name hoofdadresid nvarchar type
name gebruiksdoel nvarchar type Gebruiksdoel van het verblijfsobject
name gebruiksdoel1 nvarchar type Primaire gebruiksdoel van het verblijfsobject
name gebr_woonfunctie smallint type Object heeft een woonfunctie
name gebr_bijeenkomstfunctie smallint type Object heeft een bijeenkomstfunctie
name gebr_celfunctie smallint type Object heeft een celfunctie
name gebr_gezondheidszorgfunctie smallint type Object heeft een gezondheidszorgfunctie
name gebr_industriefunctie smallint type Object heeft een industriefunctie
name gebr_kantoorfunctie smallint type Object heeft een kantoorfunctie
name gebr_logiesfunctie smallint type Object heeft een logiesfunctie
name gebr_onderwijsfunctie smallint type Object heeft een onderwijsfunctie
name gebr_sportfunctie smallint type Object heeft een sportfunctie
name gebr_winkelfunctie smallint type Object heeft een winkelfunctie
name gebr_overige_gebruiksfunctie smallint type Object heeft overige gebruiksfunctie
name geometrietype nvarchar type
name begindatum datetime2 type
name einddatum datetime2 type
name documentdatum datetime2 type De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Winkelgebieden - BAG Verblijfsobjecten gebruikersdoel

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint