Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - panden binnen winkelgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Panden (uit de BAG) die zich binnen winkelgebieden bevinden in de provincie Zuid-Holland. (Bron winkelgebieden: Locatus).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABAG_PANDEN_WINKELGEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BAG_PANDEN_WINKELGEBIEDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - panden binnen winkelgebieden

BAG_PANDEN_WINKELGEBIEDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - panden binnen winkelgebieden

Data schemes

BAG_PANDEN_WINKELGEBIEDEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name identificatie nvarchar type BAG-identificatie
name bouwjaar int type Bouwjaar van het pand
name officieel nvarchar type
name status nvarchar type status in BAG
name documentnummer nvarchar type Documentnummer in BAG
name aanduidinginonderzoek nvarchar type
name begindatum datetime2 type
name einddatum datetime2 type
name documentdatum datetime2 type De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Winkelgebieden - BAG panden naar bouwjaar, Winkelgebieden - BAG panden status

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint