Datasets

65 datasets

 • Dit bestand bevat de windparken in de Eemshaven, zoals vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk vermogen van maximaal ...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • Dit bestand bevat de locaties van in totaal 5 windparken rondom Delfzijl, vastgesteld in de Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl. De provincie heeft een taakstelling om in de provincie een gezamenlijk ver...

  Data owner: Provincie Groningen (Provincie)
  Updated: 10/05/2022 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
  • Industry
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en u...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg (Provincie)
  Updated: 07/06/2022 - 00:00
  Theme:
  • Space and infrastructure
 • De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland en is geometrisch gezien een copie van de kaart geo.ECONOMIE_BEDRIJVEN_TERREINEN, versie augustus 2013. Hieraan zijn de banen p...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 09/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Dataset

  Kantoorlocaties

  Het bestand bevat een overzicht van de kantorenlocaties in Zuid-Holland met minimaal 10.000m2 bvo aanwezig en/of gepland. Het bestand is tot stand gekomen op basis van diverse regionale kantorenstrate...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 09/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Bedrijventerreinen met de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) (2022). De dataset beschrijft voor bedrijventerreinen op 1 januari 2020 de totale WOZ-waarde en de gemiddelde WOZ-waarde van 1 januari 2019 tot ...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 09/30/2023 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Bedrijventerreinenbestand Zeeland gebaseerd op vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/23/2023 - 00:00
  Theme:
  • Spatial planning
 • De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Het bestand is tot stand gekomen middels enquêtering van gemeenten in Zuid-Holland en bevat RIN-nummers van de bedrijventerrei...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 09/16/2023 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Het bestand bevat een overzicht van de kantorenlocaties in Zuid-Holland met minimaal 10.000m2 bvo aanwezig en/of gepland. Het bestand is tot stand gekomen op basis van diverse regionale kantorenstrate...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 09/16/2023 - 00:00
  Theme:
  • Economy
 • Panden (uit de BAG, peildatum 01-10-2019) die zich binnen bedrijventerreinen bevinden in de provincie Zuid-Holland. De contouren zijn groter dan 1 ha en van het jaar 2021.

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 09/15/2023 - 00:00
  Theme:
  • Economy

Filter your results