type-icon

Dataset

Search

66 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Space and infrastructure
 • De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland en is geometrisch gezien een copie van de kaart geo.ECONOMIE_BEDRIJVEN_TERREINEN, versie augustus 2013. Hieraan zijn de banen p...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 02/03/2021
  Theme: Economy
 • De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Het bestand is tot stand gekomen middels enquêtering van gemeenten in Zuid-Holland en bevat RIN-nummers van de bedrijventerrei...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 01/03/2021
  Theme: Economy
 • Deze dataset bevat contouren van en informatie over bedrijventerreinen, groter dan 1 ha, in de provincie Zuid-Holland in 2018. De dataset is deels tot stand gekomen door enquêtering van Zuid-Hollands...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy
 • Het Historisch Bodem Bestand (HBB) is een overzicht van locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is. Het Historisch Bodem Bestand (HBB) is een samenvoeging van het Bio-s bestand (slootdem...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Nature and environment
 • Het Historisch Bodem Bestand (HBB) is een overzicht van locaties waar mogelijk bodemverontreiniging aanwezig is. Het Historisch Bodem Bestand (HBB) is een samenvoeging van het Bio-s bestand (slootdem...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Nature and environment
 • Panden (uit de BAG) die zich binnen kantoorlocaties bevinden in de provincie Zuid-Holland.

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy
 • Het bestand bevat een overzicht van de kantorenlocaties in Zuid-Holland met minimaal 10.000m2 bvo aanwezig en/of gepland. Het bestand is tot stand gekomen op basis van diverse regionale kantorenstrate...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy
 • Contouren van bedrijventerreinen in de provincie Limburg met statusinformatie. Dit bestand is gebaseerd op informatie aangeleverd door de Limburgse beheerders van bedrijventerreinen (gemeenten/project...

  Data owner: Limburg
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy
 • Geluidscontour luchthaven conform Planologische Kernbeslissing Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad; mei 2004.

  Data owner: Flevoland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Nature and environment

Filter your results

State (1)
Publicity level (2)
Metadata language (1)