Dataset

Bedrijventerreinenmonitor

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Groningen (Gemeente)
Updated 05/01/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Space and infrastructure
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Afstudeeronderzoek uit 2010, dus geen reguliere monitor.

De gemeente Groningen wil een goed vestigingsklimaat creëren voor ondernemers. Het moet aantrekkelijk zijn om zich als ondernemer te vestigen in de stad Groningen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen verouderen en er worden te snel nieuwe bedrijventerreinen uitgegeven. Vanuit de overheid worden er maatregelen ingevoerd om dit tegen te gaan.

Om een goed vestigingsklimaat in de stad Groningen te kunnen waarborgen is er een bedrijventerreinenmonitor opgesteld. In deze monitor wordt periodiek een scan van elk bedrijventerrein in de stad gemaakt waarmee de kwaliteit en het functioneren van de bedrijventerreinen in beeld wordt gebracht. Hierdoor kunnen de effecten van revitalisering gemeten worden. Ook kunnen er door middel van deze monitor makkelijker subsidieaanvragen gedaan worden en zullen bij periodieke uitvoering trends zichtbaar worden waardoor er vroegtijdig ingegrepen kan worden op vervallende bedrijventerreinen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Bedrijventerreinenmonitor, 2010

PDF CC-BY (4.0)

Auteur: Hanzehogeschool, Vastgoed & Makelaardij; Barend Haaijer

Opdrachtgever: Gemeente Groningen