Dataset

Bedrijventerreinen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/20/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat contouren van en informatie over bedrijventerreinen, groter dan 1 ha, in de provincie Zuid-Holland in 2023. De dataset is deels tot stand gekomen door enquêtering van Zuid-Hollandse gemeenten

Voor meer informatie over gebruikte definities in deze dataset, ga naar het IBIS definities document: https://provincies.pleio.nl/files/view/91f81a21-f3e8-482e-87c9-9932bf05d6fe/1544710303definities_ibis_nl_20170331.pdf

Voor aanvullende informatie, zie het IBIS csv export velden document: https://provincies.pleio.nl/files/view/b25e0157-3928-42c1-b390-ad93cced1a8a/ibisnl-csv-export-velden.docx

Landing page: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=bedrijventerreinen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABEDRIJVEN_TERREINEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BEDRIJVEN_TERREINEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bedrijventerreinen

BEDRIJVEN_TERREINEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bedrijventerreinen

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Aanbod direct - alleen harde plannen, Bedrijventerreinen - Aanbod, Bedrijventerreinen - Ha uitgeefbaar, Bedrijventerreinen - Locatie, Bedrijventerreinen - Maximale milieucategorie, Bedrijventerreinen - Type, Bedrijventerreinen - Vol, Maximale milieucategorie, Potentiele locaties vergistingsinstallaties

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint