Dataset

Bedrijventerreinen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat contouren van en informatie over bedrijventerreinen, groter dan 1 ha, in de provincie Zuid-Holland in 2021. De dataset is deels tot stand gekomen door enquêtering van Zuid-Hollandse gemeenten

Landing page: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=bedrijventerreinen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABEDRIJVEN_TERREINEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BEDRIJVEN_TERREINEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BEDRIJVEN_TERREINEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BEDRIJVEN_TERREINEN layer file(s)

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/lyrx/BEDRIJVEN_TERREINEN.xml

accessPoint

Data schemes

BEDRIJVEN_TERREINEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type
name rin int
name jaar int
name naam nvarchar
name gemeente nvarchar
name terreintype nvarchar
name status nvarchar
name bruto_oppervlakte numeric
name netto_oppervlakte numeric
name aanbod nvarchar
name uitgegeven numeric
name direct_uitgeefbaar numeric
name direct_uitgeefbaar_gemeentelij numeric
name direct_uitgeefbaar_particulier numeric
name niet_direct_uitgeefbaar numeric
name niet_direct_uitgeefbaar_gemeen numeric
name niet_direct_uitgeefbaar_partic numeric
name minimumprijs numeric
name maximumprijs numeric
name bestemming nvarchar
name wijzigingsbevoegdheid smallint
name uitwerkingsplicht smallint
name bouwhoogte numeric
name bebouwing numeric
name milieu nvarchar
name gebruik_spoor nvarchar
name gebruik_water nvarchar
name glasvezel nvarchar
name camerabeveiliging nvarchar
name REO nvarchar
name biz nvarchar
name kvo nvarchar
name ondernemersfonds nvarchar
name parkmanagement nvarchar
name ondernemersvereniging nvarchar

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Aanbod direct - alleen harde plannen, Bedrijventerreinen - Aanbod, Bedrijventerreinen - Ha uitgeefbaar, Bedrijventerreinen - Locatie, Bedrijventerreinen - Locatie, Bedrijventerreinen - Type, Bedrijventerreinen - Vol, Maximale milieucategorie, Potentiele locaties vergistingsinstallaties

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint