Dataset

Geluidscontour bedrijventerreinen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe
Bijgewerkt 11/04/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close

Bedrijventerreinen die in het kader van de Wet geluidhinder zijn gezoneerd.

Contactinformatie
Naam: Team Milieu, Bodem en Energie, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.MILIEU_GELCTR_BEDR_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Geluidscontour bedrijventerreinen

GBI.MILIEU_GELCTR_BEDR_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Geluidscontour bedrijventerreinen