Dataset

Bedrijventerreinen - Leegstand

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 08/03/2023 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

In deze monitor is de administratieve leegstand voor alle soorten vastgoed bepaald. Of een vastgoedobject administratief leeg staat of niet, is bepaald op basis van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG), de Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Handelsregister (HR). Een verblijfsobject behorend tot de vastgoedvoorraad volgens de BAG, staat administratief leeg als hier volgens de BRP geen persoon staat ingeschreven, én als er volgens de WOZ geen gebruiker is, én als er geen sprake is van inschrijving als bedrijf in het Handelsregister. Het gaat om administratieve leegstand: er is niet in de praktijk getoetst of er daadwerkelijk mensen wonen en/of dat er een bedrijf of instelling actief is. Ook zijn de cijfers afhankelijk van de wijze waarop gemeenten hun basisregistraties bijhouden. Wanneer gemeenten veranderingen aanbrengen in de wijze waarop ze hun basisregistraties bijhouden, kunnen er verschuivingen in de leegstandscijfers ontstaan. Vanaf 1 januari 2020 wordt voor de landelijke leegstandsmonitor gebruikgemaakt van een nieuwe registratie over het gebruik en eigendom van verblijfsobjecten: de LV WOZ. In voorgaande jaren werd voor de bepaling van leegstand het Inkomensinformatiesysteem WOZ (IIS WOZ) gebruikt. Voor 2020 is ook de IIS WOZ methode gebruikt, zodat er vergeleken kan worden met voorgaande jaren

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABEDRIJVENTERREINEN_LEEGSTAND&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BEDRIJVENTERREINEN_LEEGSTAND

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

BEDRIJVENTERREINEN_LEEGSTAND

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Data schemes

BEDRIJVENTERREINEN_LEEGSTAND feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name rin int type Rin nummer bedrijventerrein
name jaar int type Jaar
name naam nvarchar type Naam bedrijventerrein
name gemeente nvarchar type Gemeentenaam
name terreintype nvarchar type Terreintype
name m_ind_pop_vbo int type Aantal verblijfsobjecten met industriefunctie
name m_ind_pop_opp int type Oppervlakte met industriefunctie
name m_ind_ls_vbo int type Leegstand aantal verblijfsobjecten met industriefunctie
name m_ind_ls_opp int type Leegstand oppervlakte met industriefunctie
name m_ind_prc_ls_vbo numeric type Percentage leegstand verblijfsobjecten met industriefunctie
name m_ind_prc_ls_opp numeric type Percentage leegstand oppervlakte met industriefunctie
name tot_pop_vbo int type Totaal aantal verblijfsobjecten
name tot_pop_opp int type Totaal oppervlakte
name tot_ls_vbo int type Totaal leegstand aantal verblijfsobjecten
name tot_ls_opp int type totaal leegstand oppervlakte
name tot_prc_ls_vbo numeric type Percentage leegstand verblijfsobjecten
name tot_prc_ls_opp numeric type Percentage leegstand oppervlakte
name z_ind_pop_vbo int type Aantal verblijfsobjecten zonder industriefunctie
name z_ind_pop_opp int type Oppervlakte zonder industriefunctie
name z_ind_ls_vbo int type Leegstand aantal verblijfsobjecten zonder industriefunctie
name z_ind_ls_opp int type Leegstand oppervlakte zonder industriefunctie
name z_ind_prc_ls_vbo numeric type Percentage leegstand verblijfsobjecten zonder industriefunctie
name z_ind_prc_ls_opp numeric type Percentage leegstand oppervlakte zonder industriefunctie

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bedrijventerreinen - Leegstand oppervlakte m2 LV, Bedrijventerreinen - Leegstand oppervlakte perc LV, Bedrijventerreinen - Leegstand vbo LV

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint