type-icon

Group

Bedrijventerreinen [Provinciale High Value Datalijst]

Permanent linkCopied
Kantoren- en bedrijventerreinen binnen de gemeenten/provincies, met informatie over vrijstaande/leegstaande/te bouwen panden.

Deze groep komt voort uit de Provinciale High Value Datalijst. Meer informatie over deze lijst is hier vindbaar: https://data.overheid.nl/community/maatschappij/high-value/provincies
 • Datasets

11 datasets

 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Space and infrastructure
 • Deze dataset bevat contouren van en informatie over bedrijventerreinen, groter dan 1 ha, in de provincie Zuid-Holland in 2018. De dataset is deels tot stand gekomen door enquêtering van Zuid-Hollands...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy
 • Contouren van bedrijventerreinen in de provincie Limburg met statusinformatie. Dit bestand is gebaseerd op informatie aangeleverd door de Limburgse beheerders van bedrijventerreinen (gemeenten/project...

  Data owner: Limburg
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy
 • Bedrijventerreinen in Noord-Brabant 2020 met extra gekoppelde statistische gegevens.

  Data owner: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy
 • Een overzicht van alle bestaande bedrijventerreinen binnen de provincie Flevoland. Het bestand is verder aangevuld met een RIN-nummer, de woonkern waarin het bedrijventerrein valt en de bruto/netto op...

  Data owner: Flevoland
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Economy, Culture and recreation
 • Door Provinciale Staten van Drenthe op 2 juli 2014 vastgestelde versie van Bedrijventerrein. Om werkgelegenheid te behouden en nieuwe te creeren, streeft de provincie Drenthe naar de ontwikkeling van...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Alle bedrijventerreinen in de provincie Utrecht.

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 28/02/2021
  Theme: Governance
 • De bedrijventerreinen in Overijssel zijn ingedeeld in drie klassen op basis van het aandeel groen (laagste 33%, middelste 33% en hoogste 33%) op het terrein. In dit taartdiagram wordt weergegeven wat ...

  Data owner: Overijssel
  Bijgewerkt: 27/02/2021
  Theme: Economy, Nature and environment
 • Bedrijventerreinenbestand Zeeland gebaseerd op vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplannen.

  Data owner: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Spatial planning
 • Gegevens over bestaande en geplande werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) worden jaarlijks door de provincie NH verzameld. De bron is grotendeels een enquête onder gemeenten. Een selec...

  Data owner: Noord-Holland
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Economy

Filter your results