Dataset

Winkelgebieden - plancapaciteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Plancapaciteit detailhandel per winkelgebied of gemeente aangegeven.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3AWINKELGEBIEDEN_PLANCAPACITEIT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WINKELGEBIEDEN_PLANCAPACITEIT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Winkelgebieden - plancapaciteit

WINKELGEBIEDEN_PLANCAPACITEIT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Winkelgebieden - plancapaciteit

Data schemes

WINKELGEBIEDEN_PLANCAPACITEIT feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name gid int type
name wgbid int type
name naam nvarchar type Naam
name woonplaats nvarchar type Woonplaats
name rin int type
name cbscode int type CBS gemeente code
name gemeente nvarchar type Gemeentenaam
name hoofdtype nvarchar type Hoofdcategorie typering gebied
name typering nvarchar type Typering gebied
name winkelgebied nvarchar type Naam winkelgebied
name winkelgebiednr numeric type Winkelgebied nummer
name status nvarchar type Status plan
name m2_wvo_dagelijks numeric type
name m2_wvo_niet_dagelijks numeric type
name totaal numeric type Totaal dagelijks en niet dagelijks
name peildatum datetime2 type Datum data
name bron nvarchar type Bronhouder

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Winkelgebieden - plancapaciteit

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint