Dataset

Winkelgebieden

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Locaties van winkelgebieden in Zuid-Holland.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3AWINKELGEBIEDEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

WINKELGEBIEDEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Winkelgebieden

WINKELGEBIEDEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Winkelgebieden

Data schemes

WINKELGEBIEDEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name gid int type
name wgbid int type
name naam nvarchar type Naam
name woonplaats nvarchar type Woonplaats
name x numeric type x coordinaat
name y numeric type y coordinaat
name lon numeric type Longitude
name lat numeric type Latitude
name area numeric type Oppervlakte
name identificatienummer van winkelgebied int type
name cbscode int type CBS code gemeente
name gemeente nvarchar type Gemeentenaam
name hoofdtype nvarchar type Hoofdtype winkelgebied (centraal, ondersteunend, overig)
name typering nvarchar type Typering winkelgebied (winkelstraat bijvoorbeeld)

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Winkelgebieden

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint