Dataset

BAG - Verblijfsobject Mutaties vanaf 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Verblijfsobjecten (uit de BAG) die sinds 2012 zijn ontstaan of gemuteerd. Bij deze analyse is een mutatietypering aangegeven, dit kan nieuwbouw, sloop of overige toevoeging/onttrekking zijn. De methode is gebaseerd op die van het CBS. Controleer de kolom "jaar" tot welk jaartal oorspronkelijke BAG bron dataset hierin is opgenomen.

De huidige reeks rijkt tot 1-1-2023 (datum van notatie: 23-11-2023).

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ruimte%3ABAG_MUTATIES_VBO_REEKS&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BAG_MUTATIES_VBO_REEKS

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

BAG - Verblijfsobject Mutaties vanaf 2012

BAG_MUTATIES_VBO_REEKS

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/ruimte/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

BAG - Verblijfsobject Mutaties vanaf 2012

Data schemes

BAG_MUTATIES_VBO_REEKS feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Provincie nvarchar type Provincie
name ORIG_FID int type Originele FID code
name jaar nvarchar type Jaar
name identificatie nvarchar type ID
name Status_Vorig nvarchar type Status vóór mutatie
name oppervlakte int type Oppervlakte (m²)
name status nvarchar type Huidige status
name gebruiksdoel nvarchar type Gebruiksdoel van verblijfsobject
name gebruiksdoel1 nvarchar type
name gebr_woonfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_bijeenkomstfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_celfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_gezondheidszorgfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_industriefunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_kantoorfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_logiesfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_onderwijsfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_sportfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_winkelfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name gebr_overige_gebruiksfunctie smallint type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_totaal int type Oppervlakte (m²)
name functie_woon int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_winkel int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_overig int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_onderwijs int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_kantoor int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_industrie int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_sport int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_gezondheidszorg int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_bijeenkomst int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_cel int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_logies int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_voorzieningen int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_overige int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_werk int type Aantal te onderscheiden verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_woon int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_winkel int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_overig int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_onderwijs int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_kantoor int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_industrie int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_bijeenkomst int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_sport int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_gezondheidszorg int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_cel int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_logies int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_overige int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name opp_werk int type Oppervlakte (m²) van verblijfsobjecten in deze categorie
name functie_som int type Totaal verblijfsobjecten
name Status_bestaand nvarchar type
name huisnummer int type Huisnummer
name huisletter nvarchar type Huisletter
name huisnummertoevoeging nvarchar type Huisnummertoevoeging
name postcode nvarchar type Postcode
name woonplaatsnaam nvarchar type Woonplaatsnaam
name TypeW nvarchar type
name TypeU nvarchar type
name Status_Oud_Conc nvarchar type Originele gebruiksstatus
name Gebruiksdoel_Vorig nvarchar type Originele functie
name Status_Begin nvarchar type Originele gebruiksstatus
name Gebruiksdoel_Begin nvarchar type Originele functie
name bouwjaar int type Bouwjaar
name Pand_Status nvarchar type Huidige status van pand
name huidig_pand nvarchar type Pand nog aanwezig?
name Pand_Status_Conc nvarchar type Contract informatie pand
name pandid_conc nvarchar type
name Pad int type
name Status_Historie nvarchar type
name Status_Historie_Conc nvarchar type
name Woning_toegevoegd int type
name Woning_onttrokken int type
name Utilitair_toegevoegd int type
name Utilitair_onttrokken int type
name gebruiksdoel_mut nvarchar type
name pad_conc nvarchar type
name Woning_saldo int type
name Utilitair_saldo int type
name Totaal_toegevoegd int type
name Totaal_onttrokken int type
name Saldo_totaal int type
name Status_detail nvarchar type
name TypeW_PZH nvarchar type
name TypeU_PZH nvarchar type
name gebied_bsd nvarchar type
name gebied_bsd2014 nvarchar type
name gebied_bsd2010 nvarchar type
name gebied_3ha nvarchar type
name gebied_lint nvarchar type
name gebied_HOV nvarchar type
name HWM13 nvarchar type
name HWM14 nvarchar type
name gebied_cat1 nvarchar type
name gebied_cat2 nvarchar type
name gebied_kcl nvarchar type
name Gemeente_actueel nvarchar type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: BAG mutaties VBO, BAG mutaties VBO 2012, BAG mutaties VBO 2013, BAG mutaties VBO 2014, BAG mutaties VBO 2015, BAG mutaties VBO 2016, BAG mutaties VBO 2017, BAG mutaties VBO 2018, BAG mutaties VBO 2019, BAG mutaties VBO 2020, BAG mutaties VBO 2021, BAG mutaties VBO 2022, BAG VBO nieuwbouw 2012-2022

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Ruimte/Ruimte/MapServer

accessPoint