Dataset

Nabijheid verblijfsobject en cultuurvoorziening (vanaf 01-01-2006)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg. In deze component zijn afstanden en frekwenties van voorzieningen voor cultuur en vrijetijdsbesteding opgenomen.De voorzieningen betreffen bibliotheken, musea, podiumkunsten, poppodia, bioscopen. attracties, sauna, zwembaden, kunstijsbanen, zonnebanken

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De afstandberekening is jaarafhankelijk. De afstand van object naar voorziening is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen. Verbindingen via het buitenland worden niet meegenomen.Er wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden, behalve bij rijks- en provinciale wegen.

Populatie

Alle objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en alle objecten die vóór 1 januari van het desbetreffende jaar in het SSB voorkwamen (historische objecten). Oftewel alle objecten met herkomst SOORTOBJECTNUMMER 'B' of 'H' voor zover het bewoonde objecten betreft volgens de GBAADRESOBJECTBUS. De peildatum van de samenstelling betreft 1 januari van het desbetreffende jaar. Voor minder dan 0.1% van de bewoonde objecten is geen afstand opgenomen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080238a45

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier