Dataset

Nabijheid verblijfsobject en groenvoorzieningen (vanaf 01-01-2012)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg. In deze component zijn afstanden tot verschillende soorten groenvoorzieningen opgenomen.

De variabelen in deze component kennen de volgende hiërarchie:

  1. Openbaar groen totaal, onderverdeeld in: 1.1 Park of plantsoen 1.2 Dagrecreatief terrein 1.3 Bos
    1.4 Open natuurlijk terrein totaal, onderverdeeld in: 1.4.1 Open droog natuurlijk terrein 1.4.2 Open nat natuurlijk terrein

2 Semi-openbaar groen totaal, onderverdeeld in: 2.1 Sportterrein 2.2 Volkstuin 2.3 Verblijfsrecreatief terrein 2.4 Begraafplaats

  1. Recreatief binnenwater

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De afstandsberekening is jaarafhankelijk. De afstand van object naar voorziening is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen. Verbindingen via het buitenland worden niet meegenomen. Er wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden, behalve bij rijks- en provinciale wegen.

Om de nabijheid tot groenvoorzieningen te kunnen berekenen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Bestand Bodemgebruik, in combinatie met het Top10-bestand dat diverse soorten wegen en paden bevat. Door deze bronnen te combineren met elkaar zijn de ingangen van de groenvoorzieningen bepaald. Vervolgens zijn deze ingangen gebruikt als 'eindpunten' van de afstandsberekeningen.

Populatie

Alle objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en alle objecten die vóór 1 januari van het desbetreffende jaar in het SSB voorkwamen (historische objecten). Oftewel alle objecten met herkomst SOORTOBJECTNUMMER 'B' of 'H' voor zover het bewoonde objecten betreft volgens de GBAADRESOBJECTBUS. De peildatum van de samenstelling betreft 1 januari van het desbetreffende jaar. Voor minder dan 0.1% van de bewoonde objecten is geen afstand opgenomen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410805543a0

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier