Dataset

Nabijheid verblijfsobject en groenvoorzieningen (vanaf 01-01-2012)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Bestuur
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component geeft een koppeling tussen een object (RINOBJECTNUMMER) en de afstand van dit object tot de dichtstbijzijnde voorziening gemeten over de weg. In deze component zijn afstanden tot verschillende soorten groenvoorzieningen opgenomen.

De variabelen in deze component kennen de volgende hiërarchie:

  1. Openbaar groen totaal, onderverdeeld in: 1.1 Park of plantsoen 1.2 Dagrecreatief terrein 1.3 Bos
    1.4 Open natuurlijk terrein totaal, onderverdeeld in: 1.4.1 Open droog natuurlijk terrein 1.4.2 Open nat natuurlijk terrein

2 Semi-openbaar groen totaal, onderverdeeld in: 2.1 Sportterrein 2.2 Volkstuin 2.3 Verblijfsrecreatief terrein 2.4 Begraafplaats

  1. Recreatief binnenwater

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De afstandsberekening is jaarafhankelijk. De afstand van object naar voorziening is berekend over verharde, door auto's te gebruiken wegen, dus niet over fiets- en voetpaden. Overtochten via veerboten zijn hierbij inbegrepen. Verbindingen via het buitenland worden niet meegenomen. Er wordt geen rekening gehouden met éénrichtingsverkeer en overige inrijverboden, behalve bij rijks- en provinciale wegen.

Om de nabijheid tot groenvoorzieningen te kunnen berekenen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van het Bestand Bodemgebruik, in combinatie met het Top10-bestand dat diverse soorten wegen en paden bevat. Door deze bronnen te combineren met elkaar zijn de ingangen van de groenvoorzieningen bepaald. Vervolgens zijn deze ingangen gebruikt als 'eindpunten' van de afstandsberekeningen.

Populatie

Alle objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en alle objecten die vóór 1 januari van het desbetreffende jaar in het SSB voorkwamen (historische objecten). Oftewel alle objecten met herkomst SOORTOBJECTNUMMER 'B' of 'H' voor zover het bewoonde objecten betreft volgens de GBAADRESOBJECTBUS. De peildatum van de samenstelling betreft 1 januari van het desbetreffende jaar. Voor minder dan 0.1% van de bewoonde objecten is geen afstand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410805543a0

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset