Dataset

Numerieke postcode van een verblijfsobject (vanaf 01-01-1995)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component geeft een koppeling tussen het numerieke gedeelte (de eerste vier posities) van de postcode behorend bij een object en het object (RINOBJECTNUMMER) zelf. Bij deze koppeling hoort ook een aanvangs- en einddatum. Daarmee kunnen situaties worden onderscheiden waarin de numerieke postcode van een object verandert.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Omdat de variabele POSTCODE in combinatie met andere variabelen identificerend kan zijn, moet bij gebruik van deze variabele extra rekening worden gehouden met onthullingsrisico. In het bijzonder mogen de variabelen RINPERSOON en/of RINOBJECTNUMMER niet samen met de variabele POSTCODE in eenzelfde bestand voorkomen, tenzij dit noodzakelijk is voor het onderzoek. Vanwege onthullingrisico moet het gebruik van dit bestand altijd bij de satellietcoördinator Regio en Ruimte gemeld worden. Er zijn outputcriteria voor publicatie naar kleine gebieden beschikbaar via de intranet pagina van Regio en ruimte.

Populatie

Bevat met ingang van 1 januari 2012 alle verblijfplaatsen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de periode 1 januari 1995 tot en met 31 december 2011 alle objecten die in de voormalige ADRESRUG in het SSB voorkwamen. De populatie betreft met ingang van 1-1-2012 alle verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen gekoppeld aan een uitgegeven naamgeving van het adres ongeacht of het object al in gebruik is. Het bevat daarmee niet alleen bewoonde objecten, maar ook objecten zoals bedrijven, scholen en nieuwbouwwoningen waarvan de naamgeving van het adres al is uitgegeven, maar waar nog niemand woont. De populatie van dit bestand betreft een cumulatieve set RINOBJECTNUMMERS vanaf 1995 voor alle objecten. Vanaf 1 januari 1995 tot en met 31 december 2011 wordt de postcode alleen weergegeven, als het adres voorkwam in de gemeentelijke basisadministratie personen (GBA). De populatie omvat minstens alle objecten tot en met het versienummer van de component. Dus in VSLPOSTCODEBUSV2017031 komen objecten voor tot begin april 2017. Uitgangspunt is dat uit de decemberbus (VJJJJ121) ook de stand op 1 januari van het nieuwe jaar kan worden afgeleid. Vanaf VSLPOSTCODEBUSV2017031 zal een trendbreuk ontstaan in deze component, lees bij procesverloop de reden hiervoor. In VSLPOSTCODEBUSVVHISTORIE.docx (onderdeel van de standaarddocumentatie) is exact vermeld tot welke datum de populatie loopt.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080218290

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier