Dataset

Numerieke postcode van een verblijfsobject (vanaf 01-01-1995)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Bestuur
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component geeft een koppeling tussen het numerieke gedeelte (de eerste vier posities) van de postcode behorend bij een object en het object (RINOBJECTNUMMER) zelf. Bij deze koppeling hoort ook een aanvangs- en einddatum. Daarmee kunnen situaties worden onderscheiden waarin de numerieke postcode van een object verandert.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Omdat de variabele POSTCODE in combinatie met andere variabelen identificerend kan zijn, moet bij gebruik van deze variabele extra rekening worden gehouden met onthullingsrisico. In het bijzonder mogen de variabelen RINPERSOON en/of RINOBJECTNUMMER niet samen met de variabele POSTCODE in eenzelfde bestand voorkomen, tenzij dit noodzakelijk is voor het onderzoek. Vanwege onthullingrisico moet het gebruik van dit bestand altijd bij de satellietcoördinator Regio en Ruimte gemeld worden. Er zijn outputcriteria voor publicatie naar kleine gebieden beschikbaar via de intranet pagina van Regio en ruimte.

Populatie

Bevat met ingang van 1 januari 2012 alle verblijfplaatsen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de periode 1 januari 1995 tot en met 31 december 2011 alle objecten die in de voormalige ADRESRUG in het SSB voorkwamen. De populatie betreft met ingang van 1-1-2012 alle verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen gekoppeld aan een uitgegeven naamgeving van het adres ongeacht of het object al in gebruik is. Het bevat daarmee niet alleen bewoonde objecten, maar ook objecten zoals bedrijven, scholen en nieuwbouwwoningen waarvan de naamgeving van het adres al is uitgegeven, maar waar nog niemand woont. De populatie van dit bestand betreft een cumulatieve set RINOBJECTNUMMERS vanaf 1995 voor alle objecten. Vanaf 1 januari 1995 tot en met 31 december 2011 wordt de postcode alleen weergegeven, als het adres voorkwam in de gemeentelijke basisadministratie personen (GBA). De populatie omvat minstens alle objecten tot en met het versienummer van de component. Dus in VSLPOSTCODEBUSV2017031 komen objecten voor tot begin april 2017. Uitgangspunt is dat uit de decemberbus (VJJJJ121) ook de stand op 1 januari van het nieuwe jaar kan worden afgeleid. Vanaf VSLPOSTCODEBUSV2017031 zal een trendbreuk ontstaan in deze component, lees bij procesverloop de reden hiervoor. In VSLPOSTCODEBUSVVHISTORIE.docx (onderdeel van de standaarddocumentatie) is exact vermeld tot welke datum de populatie loopt.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e41080218290

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset