Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Verblijfsobjecten binnen Kantoorlocaties

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Verblijfsobjecten (uit de BAG, peildatum 01-02-2020) die zich binnen kantoorlocaties bevinden in de provincie Zuid-Holland.

Bestemmingspagina: https://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen--bag-#panel-4-downloadable-files

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABAG_VERBLIJFSOBJECTEN_KANTOORLOCATIES&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BAG_VERBLIJFSOBJECTEN_KANTOORLOCATIES

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Verblijfsobjecten binnen Kantoorlocaties

BAG_VERBLIJFSOBJECTEN_KANTOORLOCATIES

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Verblijfsobjecten binnen Kantoorlocaties

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Kantoorlocaties - BAG Verblijfsobjecten gebruikersdoel

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint