Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Verblijfsobjecten binnen Kantoorlocaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Verblijfsobjecten (uit de BAG, peildatum 01-02-2020) die zich binnen kantoorlocaties bevinden in de provincie Zuid-Holland.

Landing page: https://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen--bag-#panel-4-downloadable-files

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABAG_VERBLIJFSOBJECTEN_KANTOORLOCATIES&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BAG_VERBLIJFSOBJECTEN_KANTOORLOCATIES

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Verblijfsobjecten binnen Kantoorlocaties

BAG_VERBLIJFSOBJECTEN_KANTOORLOCATIES

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - Verblijfsobjecten binnen Kantoorlocaties

Data schemes

BAG_VERBLIJFSOBJECTEN_KANTOORLOCATIES feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name versieidentificatie nvarchar type
name identificatie nvarchar type Identificatie nummer van de verblijfsobjecten
name officieel nvarchar type
name oppervlakte int type Oppervlakte in aantal vierkante meters
name status nvarchar type Status van het verblijfsobject: is het object in gebruik of niet ingemeten
name documentnummer nvarchar type
name aanduidinginonderzoek nvarchar type
name hoofdadresid nvarchar type
name gebruiksdoel nvarchar type Het gebruikersdoel van de kantoorlocatie (woonfunctie, kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie, etc.)
name gebruiksdoel1 nvarchar type Het gebruikersdoel van de kantoorlocatie (woonfunctie, kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie, etc.) met waar nodig nog een extra toelichting op gebruiksdoel kolom
name gebr_woonfunctie smallint type
name gebr_bijeenkomstfunctie smallint type
name gebr_celfunctie smallint type
name gebr_gezondheidszorgfunctie smallint type
name gebr_industriefunctie smallint type
name gebr_kantoorfunctie smallint type
name gebr_logiesfunctie smallint type
name gebr_onderwijsfunctie smallint type
name gebr_sportfunctie smallint type
name gebr_winkelfunctie smallint type
name gebr_overige_gebruiksfunctie smallint type
name geometrietype nvarchar type
name begindatum datetime2 type
name documentdatum datetime2 type
name einddatum datetime2 type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Kantoorlocaties - BAG Verblijfsobjecten gebruikersdoel

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint