Dataset

Kantoorlocaties in Den Haag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Updated 05/21/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

  • Beschrijving: Gebieden in Den Haag die primair bedoeld zijn voor de vestiging van kantoren.
  • Bron: Provincie Zuid-Holland.
  • Viewer: https://arcg.is/quW01
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Coördinatenstelsel: RDnew.. KML is WGS84

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Documentation