type-icon

Dataset

Zoeken

53 datasets

 • Bevat de adresgegevens, telefoonnummers en webadressen van alle Nederlandse overheidsorganisaties (o.a. ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen) in een downloadbaar XML-bestand. Het bestan...

  Data eigenaar: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Rijksoverheid
 • De geluidbelasting als gevolg van vliegverkeer (Lden) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Gevoelige bestemmingen binnen geluidcontouren Schiphol Lden dB en de vergunde geluid...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Transport
 • De belasting met PM10 (Jaargemiddelde PM10-concentratie in microgram/m3) als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Alle woningen die in de verschillende...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het mbo. De gegevens bestaan uit vestigingsadres, correspondentieadres, denominatie en administratiekantoornummer.

  Data eigenaar: Dienst Uitvoering Onderwijs
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Onderwijs en wetenschap
 • De geluidbelasting als gevolg van railverkeer (Lden) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. De gevoelige bestemmingen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in beeld gebr...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Transport
 • Panden (uit de BAG) die zich binnen winkelgebieden bevinden in de provincie Zuid-Holland. (Bron winkelgebieden: Locatus).

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 21-02-2021
  Thema: Economie
 • De belasting met PM2,5 (Jaargemiddelde PM2,5-concentratie in microgram/m3) als gevolg van wegen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. Alle gevoelige bestemmingen in de verschill...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Economie, Natuur en milieu, Gezondheidsrisico's, Ruimtelijke ordening, Transport
 • De geluidbelasting als gevolg van vliegverkeer (Lden) is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening) contouren. Woningen binnen geluidcontouren Schiphol Lden dB en de vergunde geluidzone van 47 en...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Transport
 • De geluidsbelasting afkomstig uit het gecumuleerde wegen rasterbestand van het RIVM is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren. De gevoelige bestemmingen in de verschillende GES-conto...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Natuur en milieu, Transport
 • De geurbelasting als gevolg van veehouderijen is vertaald naar GES (gezondheidseffectscreening)-contouren (Geurcontouren in ouE/m3). Alle woningen in de verschillende GES-contouren gelegen zijn in bee...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 20-02-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu

Filter je resultaten

Status (1)
Taal van de metadata (1)